Apua

Kotiseurakunta tukee

Seurakunta on mukana elämän vaikeissa hetkissä. Kaikki seurakunnan papit ja hengellisen työn tekijät tarjoavat keskusteluapua. Heidän yhteystietonsa löydä täältä.

Palveleva puhelin tarjoaa keskusteluapua. Palvelevaan nettiin voit kirjoittaa murheistasi. Perheasiain neuvottelukeskus auttaa perheitä vaikeiden tilanteiden keskellä. Sairaalapapit ovat sairaalan potilaiden ja henkilökunnan sekä omaisten käytettävissä keskusteluja, pohdiskeluja, koulutusta ja kirkollisia toimituksia varten. Seurakuntayhtymän erityisdiakoniatyö tekee päihde- ja kriminaalityötä.

www.kirkonkeskusteluapua.fi
Kirkon Palvelevan puhelimen toiminta aloitettiin pääkaupunkiseudulla vuonna 1964.
Pian toiminta levisi ympäri Suomea. Kokkolan seudulla Palveleva puhelin aloitti 1980. Palveleva puhelin on matalan kynnyksen paikka ottaa yhteyttä,
kun haluat keskustella asioistasi luottamuksellisesti toisen ihmisen kanssa.

Ottaessasi yhteyttä sinun ei tarvitse ilmoittaa omaa nimeäsi.
Myös päivystäjät ovat ”nimettömiä”. Päivystäjät ovat tehtävään huolellisesti valittuja ja koulutettuja vapaaehtoisia tai kirkon työntekijöitä.
He ovat sitoutuneet vaitiolovelvollisuuteen.
Palvelevassa puhelimessa ja netissä käytetään vain sellaisia laitteita ja teknisiä järjestelyjä, joissa yhteydenottajaa ei voi tunnistaa.