PP on valtakunnallinen ja kansainvälinen

Lenkkinä valtakunnallisessa ja kansainvälisessä auttajien ketjussa

Kirkon keskusteluapua -mainos.

Palvelevan puhelimen ja netin toiminta on valtakunnallista ja kansainvälistä. Myös ulkosuomalaiset voivat soittaa Palvelevaan puhelimeen tai kirjoittaa nettiin tai chattiin.

Vuonna 2019 Palvelevien puhelimien noin 40 toimipisteessä vastattiin 49 709 puheluun. Valtakunnallisesti puhelinkeskustelujen määrä lisääntyi 16 %. Puhelimessa puhuttiin yhteensä 591 vuorokautta. Puhelujen kokonaismäärä oli Kokkolan seudun Palvelevassa puhelimessa yhteensä 1660.
Kustakin keskustelusta on kirjattu kaksi keskeisintä aihetta. Monesta muustakin asiasta on keskusteltu puhelun / verkkokeskustelun aikana. Tilastot eivät anna aivan kattavaa kuvaa, vaan jonkinlaista suuntaa kuitenkin siitä, millaisiin asioihin yhteydenottajat kaipaavat tukea.

Diagrammi Kirkon keskusteluavun keskusteluaiheista puhelimessa.

Palvelevassa netissä käytiin koko maassa yhteensä 874 keskustelua. Määrä laski hieman edellisvuodesta.

Diagrammi Kirkon keskusteluavun keskusteluaiheista netissä.

Palvelevassa chatissa keskusteltiin 5 321 kertaa. Määrä nousi 5 %:lla edellisvuodesta.

Diagrammi Kirkon keskusteluavun keskusteluaiheista chatissa.

Palveleva puhelin kuuluu puhelinauttajien kansainväliseen IFOTES-liittoon, jonka jäsenet ovat sitoutuneet nimettömyyteen, luottamuksellisuuteen ja soittajan kunnioittamiseen. Kirkon keskusteluavun palvelut - Palveleva puhelin netti, chat ja kirje - ovat sitoutuneet noudattamaan myös Suomessa laadittuja vapaaehtoisen puhelinauttamisen eettisiä periaatteita. Palveleva kirje on palveluista tuntemattomin. Kirjeeseen vastattiin 7 kertaa.

  • Vuonna 2019 Palvelevan puhelimen keskeisimmät aiheet olivat ihmissuhteet, arjen tilanteet, hyvinvointi ja sairaus.
  • Myös yksinäisyyden kokemukset, ajankohtaiset aiheet sekä uskoon, elämän merkitykseen ja eettisiin kysymyksiin liittyvät asiat nousivat usein 
    keskusteluihin. 
  • Samat aihepiirit herättivät myös Palvelevassa netissä ja chatissa eniten keskustelua.