Hautaan siunaaminen

Sinulle surussasi

Olet menettänyt läheisesi. Hänen kuolemansa koskettaa ja järkyttää sinua ja muita läheisiäsi. Kuoleman herättämiin ajatuksiin ja tunteisiin ei voi kukaan valmistautua etukäteen.

Suru on ihmisen terve ja luonnollinen tapa kohdata menetys. Jokaisella ihmisellä on oma tapansa surra. Jonkun on helppo itkeä, toisella itkun aika tulee myöhemmin. Surun kestoa, syvyyttä ja sen vaatimaa aikaa ei voida ennakoida. Ole surussasi itsellesi armollinen ja kunnioita tunteitasi.

Surun keskellä tärkeää on läheisten tuki. Myös seurakunnan työntekijät ovat käytettävissä niin hautajaisten suunnitteluun ja toteutukseen kuin muunkinlaisen tuen tarpeeseen. Hautajaisten järjestämisessä ei ole olemassa yhtä "oikeaa" tapaa, vaan omaisten toivomukset otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon.

Hautajaiset antavat tilan yhdessä suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen. Yhteisestä ajasta kiitollisena voidaan saattaa läheinen viimeiselle matkalle. Poisnukkunutta läheistä voi hyvästellä tutuin virsin ja raamatunkohdin. Yhteisessä rukouksessa pyydetään voimaa kaipaukseen ja suruun.

Kristillinen hautaan siunaaminen ja hautauskäytännöt kertovat kristillisen seurakunnan uskosta. Kuolema ei ole kaiken loppu, vaan portti iankaikkiseen elämään. Jeesus Kristus, Vapahtajamme, voitti kuoleman ristinkuolemallaan ja ylösnousemisellaan. Hän valmisti tien taivaan kotiin. Kristittyinä saamme myös luottaa Raamatun lupauksiin siinä, että kuoleman rajan takana on jo monia rakkaita meitä odottamassa.

Jeesus sanoo: "Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole." (Johanneksen evankeliumi 11:25-26)

Lisätietoa hautajaisista Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sivuilta sekä seurakuntavirastosta

 

Surun kohdatessa. Opas hautausjärjestelyihin 
 

Hautajaisjärjestelyihin liittyvät asiat on koottu Surun kohdatessa. Opas hautausjärjestelyihin
-vihkoseksi.

Voit noutaa sen Kälviän seurakuntavirastosta tai tulostaa yllä olevasta kuvalinkistä.

Vihkosen tekstit ovat luettavissa myös vasemmalla olevien otsakkeiden alta.