Lähetys

Lähetys

Lähetystyö on kirkon perustehtävä. Se perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn: " Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni." Tätä todistus- ja palvelutehtävää seurakunta toteuttaa yhdessä kirkon lähetysjärjestöjen kanssa sekä kotimaassa että ulkomailla. Lähetystyö on opetus-, kasvatus- ja auttamistyötä ja evankeliumin ilosanoman esillä pitämistä.

Lähetystyössä on keskeistä ihmisen kokonaisvaltainen auttaminen.

Lähetystyö on mukana kaikessa seurakunnan toiminnassa. Diakonia-lähetyspiirit toimivat aktiivisesti eri kylillä. Monet vapaaehtoiset osallistuvat erilaisiin lähetystyön toimintamuotoihin. Lähetystyöhön voi osallistua monin eri tavoin. Katso Kälviän seurakunnan lähetystyön esite. Tule sinäkin mukaan!

Lähetystyötä voi tukea rahallisesti eri lähetysjärjestöjen kautta ja nimikkolähettien työtä tukemalla. Kälviän seurakunnan lähetystyötä koordinoi lähetystyön ja ekumenian
vastuuryhmä. Sivutoimisena lähetyssihteerinä toimii Merja Pikkarainen.

Kälviän seurakunnan nimikkolähetit ovat

  • Maija Leena Pelttari (SEKL, Lähi-itä)
  • Francis Borchardt (SLS, Hong Kong)
  • Petra ja Jiska Gröhn (SLEY, Kenia)

Kälviän seurakunnan ystävyysseurakunta on Järva-Jaanin seurakunta Virossa. Seurakunta tukee myös Vitelen kappeliseurakuntaa Aunuksessa Venäjällä muun muassa kirpputoritoiminnan avulla. Nuoret tekevät joka vuosi talvilomalla lähetysmatkan Viteleen. Tule sinäkin mukaan!

Jokainen voi tehdä lähetystyötä rukoilemalla lähetystyön ja lähetystyöntekijöiden puolesta.

Pikkarainen Merja

Lähetyssihteeri
050 3147 367
Kälviän seurakunta, Kokkolan seurakuntayhtymä
Lähetys