Jumalanpalvelusryhmät

Jumalanpalvelusryhmät

Kälviän seurakunnassa jumalanpalvelus toteutetaan yhdessä jumalanpalvelusryhmien kanssa. Ryhmien avulla halutaan nykyistä paremmin tuoda esiin jumalanpalvelus kaikkien seurakuntalaisten yhteisenä kokoontumisena. Mahdollisimman moni seurakuntalainen pääsee suunnittelemaan ja tekemään jumalanpalvelusta yhdessä.

Ryhmäläiset saavat itse miettiä
, mitä tehtäviä he haluavat messussa hoitaa - kaikkien ei tarvitse lukea tekstejä tai avustaa ehtoollisenjaossa. On tärkeää, että ryhmäläiset voivat palvella myös kirkonpenkkipaikalla eli kirkon penkissä jumalanpalvelukseen osallistuen, mutta olla mukana jo jumalanpalveluksen suunnittelussa esim. keskustellen saarnaajan kanssa päivän teksteistä.

Jumalanpalvelusryhmissä mahdollisimman moni seurakuntalainen voi löytää kaltaisensa. Mukana on eri-ikäisiä seurakuntalaisia lapsista vanhuksiin, miehiä ja naisia, eri herätysliikkeisiin kuuluvia jne. Osallisuus ja omaksi kokeminen on tärkeää jumalanpalveluksessa. 

Mitä kaikkea ryhmät tekevät? Niissä esimerkiksi lapset sammuttavat alttarikynttilät, soittavat kirkonkelloja sakastista käsin ja lukevat pyhän esittelytekstin, joka kertoo pyhäpäivästä niin, että lapsetkin ymmärtävät, mistä on kyse.

Jumalanpalvelusryhmien on luontevaa vastata esimerkiksi kolehdinkannosta ja tekstinluvusta, mutta jokainen ryhmä voi suunnitella myös muita tehtäviä, joita ryhmäläiset haluavat hoitaa sen mukaan, mikä on ryhmäläisille tärkeää ja läheistä.

Messun turvallinen runko säilyy jatkossakin. Temppuja ei ole tarkoitus tehdä, mutta monia jumalanpalveluksen osia voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Ryhmän vetäjät sitoutuvat tehtäväänsä määräajaksi ja ryhmäläiset vähimmillään yhdeksi kerraksi. Ryhmiä kootaan niin monta, että palveluvuoroja ei tule kenellekään liian usein.

Ota yhteyttä ja tule mukaan rakentamaan jumalanpalvelusta.

Kauppinen Anne

Vt. kirkkoherra
050 3147 363
Kälviän seurakunta, Kokkolan seurakuntayhtymä
Seurakuntatyö

  

Yhteinen kokoontuminen

Jumalanpalvelusryhmään voi tulla mukaan kuka tahansa.
Kaikkia - juuri sinua tarvitaan!

Jumalanpalvelus on kaikkien seurakuntalaisten yhteinen kokoontuminen ja kirkko on seurakunnan koti. Jumalanpalvelusryhmien avulla on tarkoitus kehittää messua siten, että mahdollisimman moni tuntisi sen omaksi, kotoisaksi tilaisuudekseen. Lapset eivät ole messussa kotonaan, jos heitä ei oteta huomioon. Jos messussa ei ole ketään sellaista kuin minä itse, on helpompi jäädä pois.