Viikon sana

 

Rakasta itseäsi


Itserakkaus ja itsensä rakastaminen ovat kaksi eri asiaa.
Evankeliumissa Jeesus vastaa kysymykseen lain suurimmasta käskystä kehottaen: Rakasta Jumalaa, rakasta toista ihmistä, rakasta itseäsi. Hän sitoo kyvyn rakastaa toista ihmistä kykyymme rakastaa itseämme.

Itserakas ihminen on itsekeskeinen, itseensä tyytyväinen, omahyväinen, itseään ihaileva, narsistinen tai egoistinen. Yksilöä ja itserakkautta väärällä tavalla korostavat ihanteet suoltavat vahinkoa ja kärsimystä aiheuttavia ihmisiä keskuuteemme, peräti johtajiksemme. Kun ihminen rakastaa itseään terveellä tavalla, hän tuntee valonsa ja varjonsa – ja on molempien puoliensa kanssa sinut. Hän tunnistaa omat pimeät puolensa, hyväksyy ne, eikä kuitenkaan ruoski itseään niiden vuoksi.

Itseään terveesti rakastava ihminen uskaltaa tuoda esiin vahvuutensa, mutta ei nosta itseään muiden yläpuolelle. Enemmin hän kannustaa myös toisia toteuttamaan omia
vahvuuksiaan.

Seppo Viljamaa
perheneuvoja
Perheasiain
neuvottelukeskus

Sunnuntai 20.10.

Matt. 22:34-40

Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. Sitten yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta pannakseen hänet koetukselle: ”Opettaja, mikä on lain suurin käsky?” Jeesus vastasi: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.”