Viikon sana

Vapauteen

Opetuslapset taittoivat viljapellon laidasta tähkäpäistä jyviä varmaankin niitä maistellakseen. Kuutena päivänä niin sai tehdä, mutta ei sapattina. Juuri silloin he sen
tekivät ja jäivät kiinni tästä "sapatinrikkomussäännöstä".

Sapattia - lepopäivää ja pyhäpäivää - varjeltiin tuolloin monilla säännöillä. Jeesukselta kysyttiin, mitä Hän tästä opetuslasten rikkeestä ajatteli. Jeesus sanoi, että sapatti on ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten.

Tänäänkin Jeesus vapauttaa säännöistä, jotka kietovat ihmiset ahdistavaan uskoon. Silti Jumalan kymmenen käskyä ovat voimassa ja ajankohtaisia edelleen. Ne on annettu ihmisille turvaksi ja elämän ohjeiksi, ei kahleiksi. Ne myös osoittavat, että kaikki ihmiset tarvitsevat Jeesusta.
Jeesus vapautti ristinkuolemallaan ihmiset lain alta armon alle.

Ensi sunnuntain aiheesta - kristityn vapaudesta - sanotaan:
"Usko Kristukseen vapauttaa ihmisen perustamasta elämäänsä omien tekojen, ihmisten laatimien sääntöjen ja toisten
mielipiteiden varaan."

 

Heikki Niemelä
kirkkoherra
Kälviän seurakunta
 

Sunnuntai 23.9.

Markus 2:23-28

Jeesus sanoi juutalaisille: ”Totisesti, totisesti: ei Poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä tekee myös Poika. Isä rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle kaiken, mitä itse tekee. Hän näyttää Pojalle vielä suurempiakin tekoja, sellaisia, että hämmästytte. Niin kuin Isä herättää kuolleet ja antaa heille elämän, niin antaa myös Poika elämän kenelle tahtoo.”