Uutislistaukseen

Yhteisvastuukeräyksen 2023 tulos ylitti odotukset

Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksen kokonaistulos ylsi yli 2,6 miljoonaan euroon, kasvaen edellisvuodesta jopa yli 20 prosenttia. Keräystuoton kasvuun vaikutti erityisesti tapahtumien elpyminen koronavuosien jälkeen seurakunnissa, joissa keräyksen suurin tuotto-osuus tehdään tapahtumavetoisesti.

Kaksi lipaskerääjää Yhteisvastuu-liivit päällä.

Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2023 keräyskohteena oli väkivallan, konfliktien ja katastrofien keskellä elävät nuoret Suomessa ja maailmalla. Tuoton saajina ovat Kirkon Ulkomaanapu, Aseman Lapset sekä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat.

– Keräystuoton kasvu kertoo kirkon hyväntekeväisyyskeräyksen mahdollisuuksista ja ihmisten auttamishalusta, kun aihe on yhteiskunnallisesti tärkeä ja ajankohtainen. Avuntarve on suuri, ja siksi haluamme kiittää jokaista keräykseen osallistunutta lahjoittaa, kerääjää, vapaaehtoista ja kumppania siitä, että voimme tämän keräyksen avulla lisätä nuorten tarvitsemaa apua niin Suomessa kuin maailman katastrofialueillakin, sanoo viestintäpäällikkö Liisa Toivonen Kirkkopalvelut ry:stä.

Tuotosta tukea nuorille väkivallan ja konfliktien keskellä

Tuotosta 20 prosenttia käytetään Aseman Lapset ry:n työhön koulu- ja nuorisoväkivallan ehkäisemiseen ja vähentämiseen. Keräystuotto käytetään pitkittyneiden ja laajentuneiden koulukiusaamistapausten selvittämiseen K-0 (kiusaaminen nolla) -toiminnan kautta sekä nuorisotyön ammattilaisten toteuttamaan katusovitteluun. Toiminta on konkreettista puuttumista sekä nuorisotyön ammattilaisten kouluttamista sovittelijoiksi ja väkivallan ehkäisyn osaajiksi.

– Koulukiusaaminen ja nuorten väkivaltainen käytös on ollut nousussa vuodesta 2017 lähtien Suomessa. Samaan aikaan heikon taloustilanteen vuoksi leikataan juuri sieltä, jossa riskitekijät ovat jo valmiiksi kohollaan. Yhteisvastuun rahoilla päästään kouluyhteisöjä tukemalla pureutumaan konkreettisesti kouluväkivaltaan ja lisäämään nuorten sovitteluita erilaisten väkivalta- ja konfliktitilanteiden jälkeen, toteaa Aseman Lapset ry:n tiimipäällikkö Heikki Turkka.
     
Tuotosta toinen 20 prosenttia ohjataan Suomen evankelis-luterilaisille seurakunnille kunkin seurakunnan oman alueen nuorten tukemiseen mahdollistamalla muun muassa lyhytterapiaa ja keskusteluapu, etsivää nuorisotyötä, yläkoululaisten kouluväkivaltaa ennaltaehkäisevää toimintaa sekä erilaisia kiusaamisen vastaisia yhteistyöprojekteja paikallisten ammattilaisten kanssa.

60 prosenttia vuoden 2023 keräystuotosta ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon, josta tuetaan heikoimmassa asemassa olevia maailman kriisien ja katastrofien keskellä. Ilmastokriisi ja sen tuoma köyhyys ja epävakaus syventävät sosiaalisia ja toimeentuloon liittyviä ongelmia kehittyvissä maissa. Muutos lisää monin paikoin konflikteja, joihin nuoret joutuvat väkivaltaisesti mukaan. Kriisi- ja konfliktialueilla nuorten koulunkäynti on myös vaarassa loppua kokonaan. Yhteisvastuuvaroin tuetaan ja mahdollistetaan nuorten koulunkäyntiä, jotta nuorilla olisi paremmat tulevaisuuden mahdollisuudet.

Tämän vuoden Yhteisvastuukeräys myös nuorten asialla

Vuonna 2024 Yhteisvastuu auttaa nuoria, jotka kokevat syvää yksinäisyyttä tai ovat vaarassa syrjäytyä, menettää elämänhallintansa tai mahdollisuutensa hyvään elämään Suomessa ja maailmalla. Kotimaassa tuotot ohjataan HelsinkiMission ja Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien kautta yksinäisille nuorille. Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston turvin nuoria autetaan maailman kriisi- ja katastrofialueilla.

Lue lisää vuoden 2024 Yhteisvastuusta tästä.

Auta kanssamme - osallistu keräykseen

Yhdessä voimme auttaa yksinäisiä, syrjäytyneitä, ulossuljettuja tai kriisin kohdanneita nuoria Suomessa ja maailmalla, jotta jokaisella nuorella olisi valoisampi tulevaisuus. Lahjoittamalla teet avusta totta ja tuet nuoria kohti parempaa huomista.

Verkkolahjoitus

Yhteisvastuukeräyksen valtakunnalliset tilinumerot

Nordea FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola Pankki FI14 5000 0120 2362 28 
Aktia FI82 4055 0010 4148 41

Huom! Kirjoita seurakuntasi viitenumero viitekenttään.

  • Kokkolan suomalainen seurakunta: 303257
  • Kaustisen ja Ullavan seurakunta: 303176
  • Kälviän seurakunta: 303299
  • Lohtajan seurakunta: 303338 
  • Halsuan seurakunta: 303079

MobilePay 

  • Kokkolan suomalainen seurakunta 95706
  • Kaustisen ja Ullavan seurakunta 66543  
  • Kälviän seurakunta 16407
  • Lohtajan seurakunta 77461
  • Halsuan seurakunta 95725

Keräyslupa RA/2020/639, 1.9.2020 alkaen, voimassa toistaiseksi, Manner-Suomi, myöntänyt Poliisihallitus 29.5.2020. Ahvenanmaalla: Keräyslupa ÅLR/2023/7525, voimassa 1.1. – 31.12.2024.

Yhteisvastuu on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen hyväntekeväisyyskeräys ja välittämisen kansanliike. Keräys auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja maailman katastrofialueilla.

Kiitos, kun välität.

Kirkkopalvelut

30.5.2024 09.13