Uutiset

Terveenä töistä kotiin - teemana turvallisuus

Julkaistu: 15.05.2019

Kokkolan seurakuntayhtymän teemavuosi vei leirityöntekijät uimaan

Kokoontumispaikalla harjoitusta valvoi työsuojelupäällikkö Mari Lehtiheimo. Kuva: Eija AhokangasKokkolan seurakuntayhtymässä pureudutaan kuluvan vuoden aikana syvällisemmin turvallisuusteemaan.
Yhtenä osana teemavuotta oli poistumisharjoitus, joka suoritettiin Kokkolan seurakuntakeskuksessa viime torstaina.
Harjoitus suoritettiin ennalta ilmoittamattomana kellonaikana ja siihen osallistuivat kaikki paikalla olleet työntekijät sekä päiväkerholaiset, perhekerholaiset ja Lähetyssopen asiakkaat.

- Harjoitus sujui esimerkillisesti, kehui paikalla ollut Kokkolan ja Pietarsaaren pelastuslaitoksen palomestari Juuso Hagqvist.

Kirkkohallituksen marraskuussa 2018 hyväksymän Turvallinen seurakunta -ohjeistuksen pohjalta järjestetään erilaisia koulutuksia ja tietoiskuja, kannustetaan läheltä piti -tilanteiden raportointiin sekä muistutetaan työntekijöitä päivittäisistä turvallisuuteen liittyvistä asioista ja parannetaan työturvallisuutta.

Uudessa ohjeistuksessa turvallisuus ymmärretään laajempana kokonaisuutena ja siinä huomioidaan fyysinen, henkinen, hengellinen, sosiaalinen, emotionaalinen ja seksuaalinen turvallisuus.

Teemavuosi koskettaa koko Kokkolan seurakuntayhtymän ja seurakuntien henkilöstöä. Eri ammattialoille on osittain suunnattu omaa turvallisuuteen liittyvää koulutusta, osa on koko työyhteisölle yhteistä koulutusta.

Yksi isoimmista teemavuoden kokonaisuuksista oli keväällä järjestetty Leireile turvallisesti -koulutus leiri- ja retkityötä tekeville. Koulutuksen tavoitteena oli kirkastaa ajatuksia turvallisesta leiri- ja retkitoiminnasta.
Tarkoitus oli auttaa työntekijöitä kiinnittämään huomiota entistä enemmän turvallisuusriskeihin ja niiden minimoimiseen sekä toimintaohjeisiin – jos jotain oikeasti sattuu.

Koulutuksessa tutustuttiin tarkemmin kiinteistöjen pelastussuunnitelmiin, kiinnitettiin huomiota siihen, millaisia turvallisuusasioita on muistettava esimerkiksi leirien ja retkien ilmoittautumiskaavaketta luotaessa.

Lisäksi koulutuksessa painotettiin ensiapu- ja alkusammutusosaamista leirityössä, ja saatiin toimintaohjeita leireillä ja retkillä sattuviin tilanteisiin.

Kokkolan ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra Per Stenberg pelasti seurakuntapastori Peter Silfverbergiä kun uimaopettaja Taru Hasselin johdolla harjoiteltiin hengenpelastustaitoja. Kuva: Lisen ForsgårdTurvallinen seurakunta -ohjeistuksen mukanaan tuomat uudet leirien turvallisuussuunnitelma-asiakirjapohjat käytiin Leireile turvallisesti -koulutuksen aikana yhdessä läpi.

Leirityöntekijöiden koulutuspäivä oli kaksiosoinen. Aamupäivä tutustuttiin ohjeistuksiin työsuojelupäällikön sekä teknisen isännöitsijän johdolla, ja saatiin vakuutusyhtiön edustajilta ohjeita tapaturmailmoitusten täyttöön.
Iltapäivällä leireillä uimavalvojina toimivaa henkilökuntaa koulutettiin Uintikeskus Vesiveijarissa hengenpelastustaitoihin. Kaikki Kokkolan seurakuntayhtymän leiripaikat sijaitsevat veden äärellä, joten uiminen on tärkeässä osassa kesäleireillä.

Syyskaudella työntekijät saavat harjoitusta alkusammutustaitoihin, koulutusta toimintaan uhka- ja väkivaltatilanteissa sekä voimavarojen riittävyyteen työssä.

Teksti: Mari Lehtiheimo