Uutiset

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 7.11.

Julkaistu: 07.11.2019

 

MINNA KULTALAN TYÖSUHDETTA PÄÄTETTIIN JATKAA

YKN päätti jatkaa Kultalan työsuhdetta 30.9.2020 saakka.

Minna Kultala on työskennellyt Kokkolan seurakuntakeskuksen keittiövastaavana Susanna Virkan siirryttyä palveluvastaavan tehtävään Kaarlelan seurakuntakodille.

OUTI SARASTEEN TYÖSUHDE JATKUU

YKN päätti jatkaa Sarasteen työsuhdetta 30.9.2020 saakka.

Outi Saraste on palkattu Kokkolan seurakuntakeskuksen keittiölle ruokapalvelutyöntekijäksi 17.8.2017–31.12.2019 sairausloman ja osatyö-kyvyttömyyseläkkeen sijaiseksi.

RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KAUSTISEN JA ULLAVAN SEURAKUNTAAN

YKN päätti palkata ruokapalvelutyötekijän 1.1.2020 alkaen toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen ja nimesi palvelupäällikön ja henkilöstöpäällikön valmistelemaan tehtävän täyttämistä.

Ruokapalvelutyöntekijä työskentelee keittiö-, siivous- ja vahtimestarin tehtävissä Ullavan seurauntakodilla, Kaustisen seurakuntakeskuksessa ja Nuolisen leirikeskuksessa. Työntekijää voidaan tarvittaessa liikutella avuksi myös muihin seurakuntayhtymän toimipisteisiin.

MARIANNE KUJALALLE MYÖNNETTIIN ERO VAHTIMESTARI-SIIVOOJAN TOIMESTA

Kiitollisena pitkäaikaisesta palveluksesta YKN myönsi Marianne Kujalalle eron vahtimestari-siivoojan toimesta 1.6.2020 alkaen, hänen siirtyessään eläkkeelle.

Marianne Kujala on tullut seurakuntayhtymän palvelukseen 24.6.2002, joten palvelusvuosia hänelle kertyy lähes 18 vuotta.

VELI-MATTI RAAPPANA VALITTIIN UUDEKSI KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖKSI

YKN valitsi haastatteluryhmän ehdotuksen pohjalta rakennusinsinööri (AMK) Veli-Matti Raappana kiinteistöpäällikön virkaan 1.1.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Varalle valittiin rakennusinsinööri (AMK) Per Sundström.

Veli-Matti Raappanan koulutus, työkokemus, seurakuntatyön tuntemus, soveltuvuus tehtävään ja haastattelussa saatu yleisvaikutelma vastaavat haastatteluryhmän mielestä parhaiten viralle asetettuja vaatimuksia. Lisäksi todettiin, että hänen nykyinen tehtävänsä on saman sisältöinen kuin kiinteistöpäällikön työ.

Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa, joka alkaa viransijaisuuden alkaessa. Virkavaali voidaan vahvistaa sen jälkeen, kun valittu on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Avoinna olleen kiinteistöpäällikön viran hakuaika päättyi 17.10.2019. Määräaikaan mennessä saatiin 15 hakemusta, joista 5 kutsuttiin haastatteluun.

Kiinteistöpäällikkö vastaa seurakuntayhtymän kiinteistötoimesta, rakennushankkeiden toteuttamisesta ja valmistelee sekä johtaa kiinteistöjen korjauksia.

Hakijoiden arvioinnissa kiinnitettiin huomiota koulutukseen, työkokemukseen: erityisesti korjausrakentamisen johtamiseen sekä kielitaitoon, seurakuntatyön tuntemukseen ja kokemukseen esimiestehtävistä.

ANNELI KETOLA VALITTIIN UUDEKSI TOIMISTOSIHTEERIKSI

YKN valitsi haastatteluryhmän ehdotuksen pohjalta Anneli Ketolan toimistosihteerin toimeen 1.12.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Anneli Ketolan koulutus, työkokemus, ammattitaito ja haastattelussa saatu yleisvaikutelma vastasivat parhaiten tehtävälle asetettuja vaatimuksia. Hän on aikaisemmin toiminut vastaavissa tehtävissä toisessa seurakunnassa.

Avoinna olleen toimistosihteerin toimen hakuaika päättyi 25.10.2019. Määräaikaan mennessä saatiin 35 hakemusta, joista 4 kutsuttiin haastatteluun.

Hakijoiden arvioinnissa kiinnitettiin erityisesti huomiota koulutukseen, työkokemukseen, kiinteistö- ja taloushallinnon sekä seurakuntatyön tuntemukseen, kielitaitoon ja motivaatioon.

VUODEN 2020 TALOUSARVIO SAI HYVÄKSYNNÄN

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion. Talousarviosta pyydetään seurakuntaneuvostojen lausunnot, ennen kuin se esitetään yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi 19 joulukuuta.

Halsuan seurakunta liittyy Kokkolan seurakuntayhtymään 1.1.2020 alkaen. Liittymisneuvottelut käytiin vuonna 2018 ja lopulliset päätökset liittymisestä tehtiin vuonna 2019.

Talousarvion 2020 kokonaistuotot ovat 13,2 milj. euroa. Kirkollisverotulojen arvioidaan laskevan prosentin ensi vuonna. Verotulojen osuus kokonaistuotoista on 77 prosenttia. Valtionrahoitusta saadaan noin miljoona euroa. Metsätalouden tuottoja on budjetoitu 323.500 euroa.

Toimintakulut ovat 11,3 milj. euroa, josta henkilöstökulujen osuus on 63 prosenttia. Poistojen määrä 906.300 euroa on huomattavan suuri, kun otetaan huomioon, että vuosikate on 816.140 euroa.

Investointeihin on varattu 1,25 milj. euroa. Suurimmat investoinnit ovat krematorion rakentamisen aloittaminen, seurakuntakeskuksen C-osan ilmastointikoneen uusiminen, Kaustisen seurakuntakodin korjaukset ja Chydenius-pappilan katon korjaus.

Vuoden 2020 tuloksen arvioidaan olevan noin 90.000 euroa alijäämäinen.