Öylätin ojentaminen Angolassa.

 

Lähetystyö

Lähetystyö on kirkon perustehtävä. Se perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn:

Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni.

Tätä todistus- ja palvelutehtävää seurakunta toteuttaa yhdessä kirkon lähetysjärjestöjen kanssa sekä kotimaassa että ulkomailla. Lähetystyö on opetus-, kasvatus- ja auttamistyötä ja evankeliumin ilosanoman esillä pitämistä. Lähetystyössä on keskeistä ihmisen kokonaisvaltainen auttaminen.

Lähetystyö on mukana kaikessa seurakunnan toiminnassa:

  • jumalanpalveluksissa
  • lähetys- ja diakoniapiireissä
  • lähetystyön erityistilanteissa: nimikkolähettien vierailut, lähetyslounaat, lähetysnäyttelyt, lähetysjuhlat, Hyvän Paimenen illat, konsertit ja
  • musiikkitilaisuudet (esim. Kauneimmat joululaulut)
  • nuorten ja aikuisten lähetysmatkoilla
  • lähetystapahtumissa ja -tempauksissa: kirpputori, myyjäiset, arpajaiset, lahjoitukset, kolehdit, keräykset


Lähetystyötä voi tukea rahallisesti eri lähetysjärjestöjen kautta ja nimikkolähettien työtä tukemalla. Kälviän seurakunnan lähetystyötä koordinoi lähetystyön ja ekumenian vastuuryhmä. 

Jokainen voi tehdä lähetystyötä rukoilemalla lähetystyön ja lähetystyöntekijöiden puolesta.