Öylätin ojentaminen Angolassa.

 

Lähetystyö

Lähetystyö on kirkon perustehtävä. Se perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn:

Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni.

Tätä todistus- ja palvelutehtävää seurakunta toteuttaa yhdessä kirkon lähetysjärjestöjen kanssa sekä kotimaassa että ulkomailla. Lähetystyö on opetus-, kasvatus- ja auttamistyötä ja evankeliumin ilosanoman esillä pitämistä. Lähetystyössä on keskeistä ihmisen kokonaisvaltainen auttaminen.

Lähetystyö on mukana kaikessa seurakunnan toiminnassa:

  • jumalanpalveluksissa
  • lähetys- ja diakoniapiireissä
  • lähetystyön erityistilanteissa: nimikkolähettien vierailut, lähetyslounaat, lähetysnäyttelyt, lähetysjuhlat, Hyvän Paimenen illat, konsertit ja
  • musiikkitilaisuudet (esim. Kauneimmat joululaulut)
  • nuorten ja aikuisten lähetysmatkoilla
  • lähetystapahtumissa ja -tempauksissa: kirpputori, myyjäiset, arpajaiset, lahjoitukset, kolehdit, keräykset


Lähetystyötä voi tukea rahallisesti eri lähetysjärjestöjen kautta ja nimikkolähettien työtä tukemalla. Kälviän seurakunnan lähetystyötä koordinoi lähetystyön ja ekumenian vastuuryhmä. 

Jokainen voi tehdä lähetystyötä rukoilemalla lähetystyön ja lähetystyöntekijöiden puolesta.

Lähetyssihteeri Eija Ahokangas.Lisätietoja

Eija Ahokangas
lähetyssihteeri
p. 050 3147 449
eija.ahokangas@evl.fi
Kälviän seurakunta
Lohtajan seurakunta