Pappi kastaa pientä lasta.

 

Kasteen lahja

Syntynyt lapsi on kaunis lahja. Lämpimät onnittelut suuren elämänihmeen edessä. Vauva ansaitsee kaikkea hyvää ja kaunista. Kaste on yksi sellainen asia, lahja, joka kantaa halki elämän.

Kasteessa ihmisestä tulee sekä kotiseurakuntansa että maailmanlaajuisen kirkon jäsen. Kasteen perustana on Jeesuksen antama kaste- ja lähetyskäsky.

Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. (Matt. 28:16-20)

Kaste on Kristuksen asettama sakramentti ja kristittynä olemisen perusta. Luterilaisessa kirkossa, kuten kaikissa vanhoissa kirkkokunnissa, kastetaan kaikenikäisiä lapsista aikuisiin. Aikuiskasteen saa aikuinen, joka haluaa liittyä kirkon jäseneksi ja jota ei ole kastettu.

Kasteeseen perustuvat muut kirkolliset toimitukset. Kaste on liitto Jumalan ja ihmisen välillä. Kaste on ilon juhla, jossa kiitetään elämän antajaa.

Vanhimman perinteen mukaan kaste, seurakunnan yhteyteen ottaminen, on osa koko seurakunnan jumalanpalvelusta. Nykyisin kasteet toimitetaan yleensä kodeissa, mutta kastejumalanpalvelus kertoo vahvasti kasteen merkityksestä. Lasten ääntelyä kirkossa ei tarvitse arkailla, sillä lasten elämä ja äänet kuuluvat jumalanpalvelukseen. Jeesus itse kehotti tuomaan lapset luokseen.

Jumala, Isämme
Sinä annat meille elämän lahjaksi.
Kiitos sinulle siitä,
että suljet tämän lapsen hoivaasi ja suojelukseesi.

Ota hänet kasteen armoliittoon,
jossa Jeesuksen rakkaus on todellista elämän kaikissa vaiheissa.
Hän on nyt hauras ja heikko, ole sinä hänen kanssaan ja kanna häntä sylissäsi.
 
Valaise koko hänen elämänsä.
Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen tähden.

Kastepuu Kälviän kirkossa.

Kälviän kirkossa on kastepuu, johon kiinnitetään kastetun nimeä kantava "lehti" kasteen jälkeisenä sunnuntaina. Jumalanpalveluksessa myös rukoillaan lapsen ja hänen läheistensä puolesta.