Kälviän kirkon urut

Kälviän kirkon ensimmäiset urut tilattiin Bror Axel Thulén urkurakentamolta vuonna 1905. Urkuasiaa hoiti kirkonkokouksen valitsema toimikunta, joka kirkonkokouksen pöytäkirjan mukaan pyysi lausuntoja eri asiantuntijoilta ja "urkutehtailijoilta". Seurakunta sai urkujen rakentamisesta kaksi tarjousta, ne olivat jättäneet herra Thulé ja herra Albanus Jurva, joka myös kävi esittelemässä rakennustarjoustaan kirkonkokoukselle. Kirkonkokous hyväksyi 17.3.1905 molemmat tarjoukset ja antoi urkutoimikunnalle valtuudet harkintansa mukaan valita toisen tarjouksista, kunhan urut eivät tulisi maksamaan enempää, kuin tarjouksissa oli mainittu. Asia uskottiin toimikunnan päätettäväksi, koska katsottiin, että urkujen "hankinta ja ylöspano" samaan aikaan kirkon rakennustyön kanssa tulisi seurakunnalle edullisemmaksi, ja asian käsitteleminen kirkonkokouksessa olisi saattanut hidastaa urkujen saamista.

Urkujen piti valmistua syksyllä 1905, mutta Kälviänkin rakenteilla olevat urut suurelta osin tuhoutuivat Thulén urkutehtaan tulipalossa 10.7.1905. Thulé piti kuitenkin rakentamissopimuksen voimassa ja seurakunta myönsi rakentamiselle jatkoaikaa kevääseen 1906 saakka. Urut valmistuvat aikanaan. 14.7.1906 "Turun tuomiokirkon kanttori Wiliami Mikkola" tarkasti urut seurakunnan puolesta. Hän totesi urut kaikin puolin hyviksi, ja urkutoimikunta esitti seuraavana päivänä niiden hyväksymistä ja jätti ne seurakunnan käyttöön. Uruissa oli 20 äänikertaa ja ajan tavan mukaan ilmanpaineella toimiva eli pneumaattinen soittokoneisto. Kirkonkokouksen pöytäkirjoissa mainitaan, että Adrian Källstömille maksetaan 70 markkaa vuodessa urkujen polkemisesta ja kirkon lämmittämisestä. Urkujen soittamisesta ei ole mainintoja, kanttorina kuitenkin oli tuolloin J. Granskog.

Kirkon korjauksen yhteydessä vuonna 1958 kuorolle yritettiin saada lisää tilaa laajentamalla urkuparvea ja siirtämällä soittopöytää eteenpäin. Lisäksi urkuparven takaosan lattiaa nostettiin. Rakennusmestarin vaatimusten mukainen parven porrastus ei kuitenkaan auttanut kuoroa. Urkuihin asennettiin vuonna 1958 sähkömoottorin käyttämä puhallin.

Urkujen korjaamista tai uusien hankkimista alettiin harkita 1960- luvulla. Urkurakentamo Hans Heinrich teki urkuihin muutoksia, joilla tavoiteltiin sointiin lisää kirkkautta. Paisutuspillistön Gedacht Piano 16´äänikerran tilalle hankittiin Waldflöte 2´ äänikerta ja Geigen Principal 8´katkaistiin ja äänitettiin Koppelflöte 4´äänikerraksi.

Soittimen kunto ei kuitenkaan tyydyttänyt seurakuntaa ja uusi soitin päätettiin tilata Kangasalan Urkutehtaalta 4.2.1980. Vanhan soittimen julkisivu jätettiin paikalleen, ja siihen asennettiin uusi soittopöytä. Uuteen soittimeen tuli 24 äänikertaa, pääpillistöön 9, paisutuspillistöön 8 ja jalkioon 7, sekä paisutuspillistöön vaikuttava tremololaite. Urut vihittiin käyttöön jumalanpalveluksessa 20.9.1981.

Vuonna 2001 tilattiin urkuäänittäjä Jouko Pirkkaselta soittimen äänitys- ja täysviritys, sekä muutamia uusia äänikertoja. Katsottiin, että kirkkautta tuovia kuoroäänikertoja voitaisiin pienentää, jotta päästäisiin lämpimämpään ja täyteläisempään sointiin. Jalkion mixturasta päätettiin luopua, jotta saataisiin tilaa uudelle Trompet 8´-äänikerralle, joka antaa uusia mahdollisuuksia jalkiosooloihin ja tuo myös tarvittaessa sointiin väriä ja voimaa. Soittimen pääpillistöön saatiin uudet kvintti- ja terssiäänikerrat, joita voidaan käyttää sooloihin ja rekisteröintien täydentämiseen. Paisutuspillistöön asennettiin Geigen Principal 8´-äänikerta, joka vahvistaa muuten suhteellisen hiljaisen pillistön sointia. Äänikertoja soittimessa on nykyisellään 27 ja pillejä yhteensä 1542.

Dispositio:
Kälviän kirkon urut Kangasalan urkutehdas 1981, uudelleenäänitys ja muutostyö Jouko Pirkkanen 2001-2002, Julkisivu B. A. Thulé 1906.

Pääpillistö, 1. sormio:
Borduna 16´
Principal 8´
Hohlflöjt 8´
Qvintadena 8´
Oktava 4´
Spitzflöjt 4´
Oktava 2´
Qvinta 2 2/3´
Terz 1 1/3´
Mixtur 3x
Trompet 8´

Paisutuspillistö, 2. sormio, paisutuskaapissa:
Geigen Principal 8´
Traversflöjt 8´
Rohrflöjt 8´
Salicional 8´
Principal 4´
Flöjt 4´
Waldflöjt 2´
Scharf 3x
Oboe 8´
Tremulant (pneumaattinen)

Jalkiopillistö:
Violonbass 16´
Subbass 16´
Principal 8´
Gedackt 8´
Oktava 4´
Trompet 8´
Bassun 16´

Yhdistimet
II / P
I / P
II / I

Kälviän kirkon urut.
Kälviän kirkon urut