Diakoniakylätoimikunta

Kälviän seurakunnassa on 10 kinkeripiiriä ja jokaisessa on oma diakoniakylätoimikunta. Siihen valitaan kinkereillä kyläläisiä, jotka ovat kiinnostuneita auttamisesta ja diakoniatyöstä.
 
Syyspalaverissa toimikunta suunnittelee talvikautta innostuksensa ja voimiensa mukaan. Yhdessä kartoitetaan yli 80-vuotiaat kyläläiset ja heille kaikille viedään joulutervehdys. Surukoteihin viedään surukirja. Lisäksi suunnitellaan diakonia- ja lähetyspiirien kokoontumisia, yhteisvastuutempauksia, vierailuja palvelukeskukseen, kirkkoretkiä, kämppäseuroja sekä yhteistyökuvioita kyläyhdistysten kanssa.

Diakoniakylätoimikunnan puheenjohtaja ja ”kokoonkutsuja” ovat tärkeitä linkkejä seurakunnan ja kyläläisten välillä, kun tarvitaan talkooväkeä tempauksiin ja myyjäisiin. Muistotilaisuuksien tarjoilu- ja keittiötehtävät järjestetään Kälviällä vielä talkooperiaatteella. Kokoonkutsuja etsii vainajan kotikylältä talkoolaiset. Talkoolaiset toimivat keittiöllä seurakunnan työntekijän opastuksella. Tämä on nuorillekin hieno mahdollisuus tulla mukaan vapaaehtoistyöhön ja kokea auttamisen iloa.

Diakoniakylätoiminkuntiin tarvitaan vuosittain uusia kyläläisiä, kun edelliset kokevat olevansa ”täysin palvelleita”. Pestejä on hyvä välillä kierrättää senkin takia, että palvelun ilo säilyy eikä kukaan väsy vapaaehtoistehtäväänsä. Kylällä järjestetyssä diakonia- ja lähetystyössä voi jokainen halukas olla mukana, vaikka ei olisikaan nimetty diakoniakylätoimikuntaan. Tule rohkeasti mukaan talvikaudella kokoontuviin diakonia- ja lähetyspiireihin. Siellä kuulet enemmän näistä asioista. 

Tule mukaan!