Haudan hallinta

Hautaoikeuden haltija

Haudalla tulisi olla aina nimetty hautaoikeuden haltija. Hautaoikeuden haltija toimii yhdyshenkilönä seurakuntaan edustaen vainajan oikeudenomistajia ja myös niitä, jotka voivat tulla haudatuksi hautaan, sekä vastaa haudan hoidosta.

Hautaa luovutettaessa sovitaan kirjallisesti, kuka on hautaoikeuden haltija sekä keitä hautaan voidaan haudata. Hautauksen yhteydessä lähetetään lomake laskun mukana. Jos sopimusta ei ole tehty vuoden kuluessa haudan luovutuspäivästä tai jos tehtyä sopimusta ei voida olosuhteiden muuttumisen johdosta noudattaa, hautaoikeuden haltijaksi tulee vainajan leski tai, milloin leskeä ei ole taikka hänkin on kuollut, ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset. Jos heitä on useita, heidän on valittava hautaoikeuden haltija edustamaan heitä hautaa koskevissa asioissa. Seurakuntayhtymä ei lähetä hautakirjaa, elleivät omaiset ole nimenneet haltijaa.

Tästä voit tulostaa lomakkeen (pdf) hautaoikeuden haltijan nimeämistä varten.

Haudanhaltijan mahdolliset yhteystietomuutokset tulisi aina ilmoittaa myös hautausmaan toimistoon tai taloustoimistoon.

Haudalla on hallinta-aika. Hautaoikeus luovutetaan 30 vuodeksi (Halsuan hautausmaalla 50 vuodeksi), ja se alkaa haudan luovuttamista seuraavan kalenterivuoden alusta. Hautaoikeutta voi myöhemmin jatkaa.