Opettajan tytär seuraa opiskelua Laosissa.

 

Seurakunnan tukemat lähetystyöntekijät

Lähetystyö on kokonaisvaltaista kirkon työtä, johon sisältyy evankeliumin levittämistä, kristillistä palvelua (diakoniaa) ja vaikuttamistoimintaa. Evankeliumi on kristinuskon tärkein sanoma, ja tavoitteena on kertoa siitä kaikille. Ketään ei kuitenkaan pyritä käännyttämään.

Kristillinen palvelu suuntautuu kaikkia avuntarvitsijoita kohtaan riippumatta heidän taustastaan, uskonnostaan tai muusta katsomuksestaan. Autettavalta ei myöskään edellytetä muutosta suhteessa kristinuskoon. Tavoitteena on vastata ihmisen hätään. Nykyisin lähetystyössä pyritään myös poistamaan hädän syitä ja vaikuttamaan päätöksentekoon ja ihmisten osallistumismahdollisuuksiin.

Seurakunnat toteuttavat lähetysvastuutaan ulkomailla kirkon lähetysjärjestöjen ja heidän lähetystyöntekijöidensä avulla. Seurakunnilla on nimettyjä lähettejä sekä nimikkokohteita, joiden työtä ne tukevat.

Lähetystyöntekijät

Nimikkolähetti Pasi Palmu.Pasi Palmu, Saksa

Pasi Palmu työskentelee Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen lähettämänä Saksassa maahanmuuttajien parissa. 

Saksaan on tullut suuria määriä pakolaisia Lähi-Idästä ja Keski-Aasiasta. He tulevat maista, joissa evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta ei voi julistaa vapaasti. Nämä ihmiset ovat päätyneet monien vaikeiden vaiheiden jälkeen keskelle Eurooppaa ja tulleet Saksaan, jossa on viime aikoina kääntynyt suuri joukko maahanmuuttajia kristinuskoon. Pasi Palmun tehtävä on opettaa heille Raamattua ja uskonoppia, jotta he puolestaan voisivat auttaa omiaan Kristuksen luo.

Pasi Palmu on toiminut Suomessa pitkään pastorina, myös Kälviän seurakunnassa. 

  • Kuulumisia: Lähettikirje (pdf)
  • Liity tukirenkaaseen. Saat ajankohtaista tietoa lähetin työstä. Saat myös viitenumeron, jonka avulla voit lahjoittaa lähetin työhön säännöllisesti tai sinulle sopivana aikana.

Maija Leena tutkii karttapalloa. Kuva: Lauri Palmu.Maija Leena, Lähi-itä

Maija Leena on nuoriso-ohjaaja, joka on kotoisin Keski-Suomesta. Hän on työskennellyt useita työkausia Lähi-idässä sekä Englannissa Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen lähettämänä.

Työ juutalaisten parissa on tavoittavaa toimintaa, jossa evankeliumin todistus etenee kirjallisuuden, musiikin ja henkilökohtaisten keskustelujen välityksellä. Maija Leena kohtaa työssään myös muiden uskontojen edustajia. Lisäksi hän on ollut mukana aborttia ja ihmiskauppaa vastustavassa toiminnassa. Maija Leenalle on tärkeää elämän kunnioitus, sillä Raamatun mukaan jokainen ihminen on jo sikiämisestään lähtien täysiarvoinen persoona Jumalalle ja myös Hänen kuvansa. Maija Leena pitää työssään esillä ihmisen oikeutta elämään, aivan alusta lähtien.

Tällä hetkellä Maija Leena työskentelee Englannissa. Juutalaistyö Englannissa on pääosin tavoittavaa työtä kadulla, ja sitä toteutetaan itsenäisesti sekä yhteistyössä muun muassa London City Mission ja Jews for Jesus -järjestöjen kanssa. Myös turistiryhmiä tavoitetaan, koska juutalaisten kanssa on helpompi keskustella silloin, kun he eivät ole kotimaassaan. Ihmisten kanssa syntyy syvällisiä keskusteluja myös tavoittavassa kahvilatoiminnassa.

Lahjoitukset Maija Leenan työn tukemiseksi

Näitä lahjoitustapoja käyttäen lahjoitus ohjautuu Kansanlähetyksen kautta seurakunnan sopimuskohteelle. Lahjoitus lasketaan mukaan seurakunnan alueen lähetyskannatukseen.
Rahankeräyslupa

Nimikkolähetti Virpi Otieno.Virpi Otieno, Kenia

Virpi Otieno työskentelee Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen lähettämänä Kenian evankelis-luterilaisen kirkon (ELCK) työyhteydessä opetustehtävissä. Virpi on koulutukseltaan sosiaalialan ohjaaja, artenomi (AMK), ja asuu Kisumussa, Länsi-Keniassa.

Noin tunnin ajomatkan päässä Kisumusta sijaitsee Matongon teologinen seminaari (Neema Lutheran College / MLTC). Matongossa koulutetaan evankelistoja, pappeja ja diakonissoja heidän tuleviin ammatteihinsa. Opiskelijoita tulee Matongoon sekä Keniasta että useista muista Itä-Afrikan maista, ja myös opettajakunta on kansainvälinen. Virpi opettaa erilaisia käytännön aineita lähinnä diakonissaopiskelijoille. Koulutetut kirkon työntekijät vievät sanomaa omien heimojensa ja kansojensa keskuuteen. 

  • Kuulumisia: Lähettikirje (pdf)
  • Liity tukirenkaaseen. Saat ajankohtaista tietoa lähetin työstä. Saat myös viitenumeron, jonka avulla voit lahjoittaa lähetin työhön säännöllisesti tai sinulle sopivana aikana.

Nimikkokohteet

Satelliittitelevisio SAT-7

Medialähetys Sanansaattajien kautta tehtävä medialähetystyö Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa.

Medialähetys Sananasaattajat tukee kristillisen satelliittitelevisio SAT-7:n arabian-, persian- ja turkinkielistä työtä. Ohjelmia lähetetään ympäri vuorokauden neljällä kanavalla ja neljän satelliitin kautta. Netin kautta ohjelmat ovat katsottavissa kaikkialla maailmassa. Myös Suomessa moni maahanmuuttaja katsoo ohjelmia omalla äidinkielellään. Esimerkiksi virtuaalinen kotikirkko-ohjelma antaa hajallaan eläville arabikristityille mahdollisuuden kokoontua jumalanpalvelukseen tv-ruudun ääreen.

SAT-7 haluaa tehdä Jumalan rakkauden näkyväksi Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Satelliittitelevisiolähetykset ovat kustannustehokkaita: yhdellä eurolla saadaan vuoden ohjelmat yhdelle ihmiselle.

Vitelen kappeliseurakunta Aunuksessa Venäjällä

Vitelen kappeliseurakunta Aunuksessa Venäjällä on Kokkolan rovastikunnan tukema kohde. 

Ystävyysseurakunta

Kälviän seurakunnan ystävyysseurakunta on Järva-Jaanin seurakunta Virossa.

Oulun hiippakunnan ystävyyshiippakunta

Oulun hiippakunnan ystävyyshiippakunta on Tansanian evankelisluterilaisen kirkon Victoriajärven itäinen hiippakunta.