Opettajan tytär seuraa opiskelua Laosissa.

 

Seurakunnan tukemat lähetystyöntekijät

Lähetystyö on kokonaisvaltaista kirkon työtä, johon sisältyy evankeliumin levittämistä, kristillistä palvelua (diakoniaa) ja vaikuttamistoimintaa. Evankeliumi on kristinuskon tärkein sanoma, ja tavoitteena on kertoa siitä kaikille. Ketään ei kuitenkaan pyritä käännyttämään.

Kristillinen palvelu suuntautuu kaikkia avuntarvitsijoita kohtaan riippumatta heidän taustastaan, uskonnostaan tai muusta katsomuksestaan. Autettavalta ei myöskään edellytetä muutosta suhteessa kristinuskoon. Tavoitteena on vastata ihmisen hätään. Nykyisin lähetystyössä pyritään myös poistamaan hädän syitä ja vaikuttamaan päätöksentekoon ja ihmisten osallistumismahdollisuuksiin.

Seurakunnat toteuttavat lähetysvastuutaan ulkomailla kirkon lähetysjärjestöjen ja heidän lähetystyöntekijöidensä avulla. Seurakunnilla on nimettyjä lähettejä sekä nimikkokohteita, joiden työtä ne tukevat.

Lähetystyöntekijät

Lähetystyöntekijä Francis Borchardt.

Francis Borchardt, Hongkong

Francis Borchardtin tehtävänä on teologinen opetus Hongkongin Luterilaisessa Seminaarissa.

Hongkongin evankelisluterilainen kirkko (Evangelical Lutheran Church of Hong Kong, ELCHK) perusti englanninkielisen seurakuntatyömuodon syyskuussa 2015 Suomen Lähetysseuran kanssa. Sen
toivotaan tavoittavan ja palvelevan erityisesti englantia puhuvia maahanmuuttajia. Yksi Suomen
Lähetysseuran työntekijä työskentelee kirkon keskustoimiston alaisuudessa maahanmuuttajatyössä.
Hankkeen pitkäaikaisena tavoitteena on, että English Fellowship -toiminnasta kasvaa ELCHK:n
englanninkielinen seurakunta, joka palvelee erityisesti maahanmuuttajia.

Yhteystiedot

  • 32 SC, Tower 2, Phase 1, Festival City, 1 Mei Tin Road, Shatin,N.T. 999077 HONGKONG, SAR
  • francis.borchardt@felm.org
  • Ystäväkirjeet voit tilata sähköpostilla osoitteesta nimikkokirjeet@suomenlahetysseura.fi

Lahjoitukset Francis Borchardtin työn tukemiseksi

Voit tukea Francis Borchardtin työtä Suomen Lähetysseuran maksuyhteyden kautta
Tilinumero: FI38 8000 1400 1611 30 (Saaja: Suomen Lähetysseura)
Viite: 4074460002222568

Tällä maksuyhteydellä maksu suunnataan Kälviän seurakunnan nimikkokohteeseen.

Lisätietoja

Lähetystyöntekijät Petra ja Jiska Gröhn perheineen. Kuva: Eeva-Liisa Luoto.

Petra ja Jiska Gröhn, Kenia

Petra ja Jiska Gröhn ovat kotoisin Keski-Pohjanmaalta,  Halsualta ja Kokkolasta. He työskentelevät Kisumussa, Keniassa, Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen lähettäminä. He lähtivät Keniaan huhtikuussa 2019.

Jiska Gröhnin työtehtäviin kuuluu opetustyötä Matongon luterilaisessa pappisseminaarissa sekä seurakuntatyötä Kisumun ympäristössä. Petra Gröhn on ainakin alkuun lasten kanssa kotona.

Gröhnit ovat koronatilanteen vuoksi toistaiseksi kotimaassa.

Lahjoitukset ja lisätietoja Linkki avautuu uudessa välilehdessäGröhnin perheen työn tukemiseksi.

Maija Leena, Lähi-itä

Maija Leena on nuoriso-ohjaaja, joka on kotoisin Keski-Suomesta. Hän on työskennellyt useita työkausia Lähi-idässä. Vuosina 2009–2019 hän on toiminut juutalaistyössä Lontoossa, Englannissa. Maija Leena on kohdannut työssään myös muiden uskontojen, muun muassa New Age -liikkeen edustajia. Hän on ollut mukana ihmiskauppaa vastustavassa toiminnassa sekä Lähi-idässä että Englannissa.

Maija Leena on vuoden 2020 alussa siirtynyt takaisin juutalaistyöhön Lähi-itään. Hän kantaa vastuuta paikallisen seurakunnan lapsi- ja nuorisotyössä erityisesti hengellisen musiikin saralla. Lisäksi hän kohtaa paikallisia ihmisiä henkilökohtaisten keskustelujen kautta ja osallistuu ihmiskauppaa vastustavaan toimintaan levittäen tietoisuutta ihmiskaupan vaaroista.

Maija Leenalle on tärkeää elämän kunnioitus, sillä Raamatun mukaan jokainen ihminen on jo sikiämisestään lähtien täysiarvoinen persoona Jumalalle ja myös Hänen kuvansa. Maija Leena jatkaa Lähi-idässä jo siellä aikaisemmin tekemäänsä toimintaa, jossa pidetään esillä ihmisen oikeutta elämään, aivan alusta lähtien.

Lahjoitukset Maija-Leenan työn tukemiseksi

Näitä lahjoitustapoja käyttäen lahjoitus ohjautuu Kansanlähetyksen kautta seurakunnan sopimuskohteelle. Lahjoitus lasketaan mukaan seurakunnan alueen lähetyskannatukseen.
RahankeräyslupaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Nimikkotyökohteet

Kälviän seurakunnan ystävyysseurakunta on Järva-Jaanin seurakunta Virossa.

Seurakunta tukee myös Vitelen kappeliseurakuntaa Aunuksessa Venäjällä. Nuoret tekevät joka vuosi talvilomalla lähetysmatkan Viteleen. Tule mukaan!