Opettajan tytär seuraa opiskelua Laosissa.

 

Seurakunnan tukemat lähetystyöntekijät

Lähetystyö on kokonaisvaltaista kirkon työtä, johon sisältyy evankeliumin levittämistä, kristillistä palvelua (diakoniaa) ja vaikuttamistoimintaa. Evankeliumi on kristinuskon tärkein sanoma, ja tavoitteena on kertoa siitä kaikille. Ketään ei kuitenkaan pyritä käännyttämään.

Kristillinen palvelu suuntautuu kaikkia avuntarvitsijoita kohtaan riippumatta heidän taustastaan, uskonnostaan tai muusta katsomuksestaan. Autettavalta ei myöskään edellytetä muutosta suhteessa kristinuskoon. Tavoitteena on vastata ihmisen hätään. Nykyisin lähetystyössä pyritään myös poistamaan hädän syitä ja vaikuttamaan päätöksentekoon ja ihmisten osallistumismahdollisuuksiin.

Seurakunnat toteuttavat lähetysvastuutaan ulkomailla kirkon lähetysjärjestöjen ja heidän lähetystyöntekijöidensä avulla. Seurakunnilla on nimettyjä lähettejä sekä nimikkokohteita, joiden työtä ne tukevat.

Lähetystyöntekijät

Lähetystyöntekijä Francis Borchardt.

Francis Borchardt, Hongkong

Francis Borchardtin tehtävänä on teologinen opetus Hongkongin Luterilaisessa Seminaarissa.

Hongkongin evankelisluterilainen kirkko (Evangelical Lutheran Church of Hong Kong, ELCHK) perusti englanninkielisen seurakuntatyömuodon syyskuussa 2015 Suomen Lähetysseuran kanssa. Sen
toivotaan tavoittavan ja palvelevan erityisesti englantia puhuvia maahanmuuttajia. Yksi Suomen
Lähetysseuran työntekijä työskentelee kirkon keskustoimiston alaisuudessa maahanmuuttajatyössä.
Hankkeen pitkäaikaisena tavoitteena on, että English Fellowship -toiminnasta kasvaa ELCHK:n
englanninkielinen seurakunta, joka palvelee erityisesti maahanmuuttajia.

Yhteystiedot:

  • 32 SC, Tower 2, Phase 1, Festival City, 1 Mei Tin Road, Shatin,N.T. 999077 HONGKONG, SAR
  • francis.borchardt@felm.org

Kuulumisia: Ystäväkirjeet voit tilata sähköpostilla osoitteesta nimikkokirjeet@suomenlahetysseura.fi

Borchardtin sopimuskohderaportti (pdf)

Lähetystyöntekijät Petra ja Jiska Gröhn perheineen. Kuva: Eeva-Liisa Luoto.

Petra ja Jiska Gröhn, Kenia

Petra ja Jiska Gröhn ovat kotoisin Keski-Pohjanmaalta,  Halsualta ja Kokkolasta. He työskentelevät Kisumussa, Keniassa, Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen lähettäminä. He lähtivät Keniaan huhtikuussa 2019..

Jiska Gröhnin työtehtäviin kuuluu opetustyötä Matongon luterilaisessa pappisseminaarissa sekä seurakuntatyötä Kisumun ympäristössä. Petra Gröhn on ainakin alkuun lasten kanssa kotona.

Lisätietoa Gröhnin perheen lähetystyöstä.

Maija Leena, Lähi-itä

Maija Leena on työskennellyt useita työkausia Lähi-idässä ja Englannissa. 

Nimikkotyökohteet

Kälviän seurakunnan ystävyysseurakunta on Järva-Jaanin seurakunta Virossa.

Seurakunta tukee myös Vitelen kappeliseurakuntaa Aunuksessa Venäjällä. Nuoret tekevät joka vuosi talvilomalla lähetysmatkan Viteleen. Tule mukaan!