Keski-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskus

Kustaa Aadolfin katu 16, 3. kerros
67100 Kokkola

Ajanvaraus 
p. 050 3147 464
ma klo 8–12
ti klo 10–12
ke–pe klo 8–12

Yhteydenotto mahdollista myös sähköpostitse: 
perheneuvonta.kokkola@evl.fi

Perheasiain neuvottelukeskus on suljettu 15.-26.7.2024.

Esa Riipan Kotona-taulu.
Esa Riippa: Kotona

Perheasiain neuvottelukeskus tarjoaa ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Perheneuvonta

Elämän taitekohdissa, ihmissuhteiden tulehtuessa ja menetysten kohdatessa on helpottavaa saada puhua ja tulla kuulluksi. Perheasiain neuvottelukeskukseen voi tulla yksin tai puolison tai muun perheenjäsenen kanssa.

Perheasiain sovittelu

Perheasiain sovittelu on luottamuksellinen, vapaaehtoinen keskustelumahdollisuus erotilanteessa puolisoiden välisten ristiriitojen selvittämiseksi ja eron haittojen vähentämiseksi. Keski-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskuksella on aluehallintoviraston lupa lakisääteiseen perheasioiden sovittelutoimintaan.

Työnohjaus

Työnohjaus on prosessi, jossa tieto, kokemus ja henkilökohtaiset resurssit otetaan käyttöön ja kehitetään. Se on tapa arvioida ja kehittää työtänsä keskustelun kautta.

Ryhmätoiminta

Perheasiain neuvottelukeskus järjestää säännöllisesti eroryhmiä. Ryhmät kokoontuvat kymmenen kertaa ja käsittävät 6–8 osanottajaa. Perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvojat toimivat ryhmien ohjaajina. Eroryhmä tukee jäseniään menetyksen suremisessa, eteenpäin jaksamisessa ja vanhasta irti pääsemisessä.

Pari Tunnetta -logo.Pari Tunnetta -nettiparisuhdekurssi

Pari Tunnetta -nettiparisuhdekurssi perustuu kanadalaisen Sue Johnsssonin kehittämän tunnekeskeiseen pariterapiaan. Siinä tutkitaan oman parisuhteen vuorovaikutusta ja tunneyhteyttä kiintymyssuhdeajattelun näkökulmasta. Kurssin tavoitteena  on kehittää kumppaneiden välistä tunneyhteyttä ja antaa välineitä ristiriitojen käsittelemiseen.

Kurssi soveltuu parhaiten pareille, jotka haluavat lisätä ymmärrystä omasta itsestään ja parisuhteestaan sekä parantaa keskinäistä yhteyttä ja läheisyyttä. Kurssi ei sovellu pareille, joiden suhteessa on akuutti kriisi, erotilanne, väkivaltaa tai liiallista päihteiden käyttöä. Näissä tilanteissa kannattaa ottaa yhteyttä perheasiainneuvottelukeskuksen ajanvaraukseen.

Pari Tunnetta -nettiparisuhdekurssin materiaali on käytettävissä netissä itsenäisesti ja oman aikataulun mukaan.

Panu Hemmingin Sydäntalvi-taulu.

Panu Hemminki: Sydäntalvi