Sukututkimus

Sukututkimuksia varten laadittavia todistuksia tehdään aluekeskusrekisterissä toissijaisena työnä virallisen jäsenrekisterin ylläpidon ohella Kokkolan aluekeskusrekisteriin kuuluvat Halsuan seurakunta, Karleby svenska församling, Kaustisen ja Ullavan seurakunta, Kokkolan suomalainen seurakunta, Kälviän seurakunta, Lohtajan seurakunta ja Toholammin seurakunta. Todistusten toimitusajat saattavat olla pitkiä. Sukututkimuksia voi tilata vain kirjallisessa muodossa, esimerkiksi alla olevalla sukututkimustilauslomakkeella.

Tietoja suvun elossa olevista jäsenistä on hyvä ensisijaisesti kerätä heiltä itseltään. Tällöin voidaan varmistua tietojen oikeellisuudesta ja siitä, ettei rekisteröity halua käyttää hänelle tietosuoja-asetuksen 21 artiklassa annettua oikeutta vastustaa omien tietojensa käsittelyä sukututkimuksessa. Jos sukututkimuksessa pyydetään tietoja elossa olevista henkilöistä, tilaajan tulee liittää tilaukseen selvitys sukututkimusrekisteristä. Se lähetetään ennen sukututkimuksen aloittamista sähköpostilla keskusrekisteri.kokkola(at)evl.fi tai kirjeenä Kokkolan aluekeskusrekisteri, Läntinen Kirkkokatu 17, 67100 Kokkola.  

Hinnasto 1.1.2020 lähtien

Sukututkimusta varten tehtävän todistuksen perushinta on 45 euroa. Jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, perushinnan lisäksi veloitetaan 20 euron lisämaksu jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta. Hinnoittelu on Kirkkohallituksen 1.1.2020 voimaan astuneen päätöksen mukainen.

Tutkimustarkoituksiin käytettäviä sukuselvityksiä on mahdollista tilata:

• täyttämällä sukututkimuksen tilauslomakeLinkki avautuu uudessa välilehdessä ja lähettämällä se osoitteeseen keskusrekisteri.kokkola(at)evl.fi tai Kokkolan aluekeskusrekisteri, Läntinen Kirkkokatu 17, 67100 Kokkola.

  • Huom! Lomake on tallennettava ENSIN omalle koneelle, jotta siihen voi kirjoittaa ja tallentaa tietoja. Sen jälkeen lomakkeen voi lähettää edelleen sähköpostin liitetiedostona tai kirjeellä. Jos lähetät lomakkeen sähköpostilla, älä kirjaa siihen tietosuojasyistä henkilötunnusta.

• jättämällä tilauksen paikan päällä aluekeskusrekisterissä (Läntinen Kirkkokatu 17) tai keskusrekisteriin kuuluvien seurakuntien kirkkoherranvirastoissa.

Henkilötietoja ei koskaan luovuteta puhelimitse.

Linkkejä omatoimiseen sukututkimukseen 

Suomen Sukututkimusseuran ylläpitämässä HisKi-tietokannassa on historiakirjatietoja yli 300 seurakunnasta noin vuoteen 1850 asti. HisKi on kuitenkin vain hakemisto, joten tiedot kannattaa tarkistaa historia- ja rippikirjoista.  

Digitoituja kirkonkirjoja voi selailla kahdella eri sivustolla. 

Kansallisarkiston digitaaliarkistosta löytyvät käytännössä kaikki säilyneet 125 vuotta vanhemmat kirkonkirjat. Hakumuotona kannattaa käyttää ’X:n seurakunnan arkisto’. Sivuston etu on kuvien kohtalaisen hyvä laatu, mutta haittana se, että indeksointityö on vasta alussa. Sukututkija voi siis varautua työlääseen selailuun etsiessään haluamaansa kylää ja taloa. 

Toista sivustoa ylläpitää Suomen Sukuhistoriallinen Yhdistys. Sivustolla on kaksi merkittävää etua: ensinnäkin kirkonkirjoja voi olla myös vuosilta 1880–1910 (tosin vain yhdistyksen jäsenille) ja toiseksi sivusto on yleensä erinomaisesti indeksoitu ja haluamansa tiedon löytää vaivatta