Kälviän seurakunnan strategia vuoteen 2026

Missio

Seurakuntamme toteuttaa lähettäjänsä Kristuksen antamaa hengellistä perustehtävää:

Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: »Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.» Matteus 28:18-20

”Kirkon tehtävänä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Määritelmä tähdentää, että pelastavan evankeliumin julistus, osallisuus, yhteisvastuu, heikoimpien puolesta puhuminen, sielunhoito, tasa-arvosta ja ihmisarvosta huolehtiminen sekä luomakunnan eheyden vaaliminen kuuluvat yhteen.” (Ovet auki, Suomen ev.lut. kirkon strategia vuoteen 2026)

Arvot

Arvot kertovat, mitä asioita pidetään hyvinä ja tavoiteltavina. Kristillinen arvopohja ohjaa arjen toimintaa ja päätöksentekoa. Kirkon yhteisiksi arvoiksi määritellään kristilliset hyveet: Usko, toivo ja rakkaus (1 Kor 13:13). Uskon kautta syntyvä yhteys Jumalaan luo kristityn ja seurakunnan elämään perustan. Toivon taustalla on Jeesuksen lupaus Jumalan oikeudenmukaisuudesta, huolenpidosta ja iankaikkisesta elämästä. Rakkaus merkitsee lähimmäisistä välittämistä aina ja kaikkialla. (Ovet auki, Suomen ev.lut. kirkon strategia vuoteen 2026)

Kirkon arvot: 
• Usko – Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta. 
• Toivo – Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon. 
• Rakkaus – Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme.

Strategiset valinnat

Seurakuntamme toimintaa ohjaa kolme teemaa: jokapäiväisyys, usko ja "yhesä". Teemojen tarkennukset kuvaavat sitä, millainen seurakuntamme haluaa olla vuonna 2026.

Jokapäiväisyys

Elämme rohkeasti ihmisten arjessa. Olemme rinnallakulkijoita vaihtuvissa elämäntilanteissa. Kohtaamme jokaisen avoimesti ja lämpimästi omana itsenään – myös heidät, jotka eivät vielä tai enää ole kirkon jäseniä. Rajallisuutemme ja keskeneräisyytemme vuoksi elämme joka päivä Jumalan armon varassa ja osoitamme rakkautta toinen toisillemme. Seurakunnan rukous- ja hartauselämä kutsuu ja rohkaisee arjen kristillisyyteen ja hengelliseen kasvuun. 

Usko

Seurakuntamme on Jumalan hyvyydestä ammentava ja iloitseva elinvoimainen armon yhteisö. Sitoudumme kolmiyhteiseen Jumalaan sekä Raamattuun ja luterilaiseen tunnustukseen. Julistamme pelastavaa evankeliumia antaen tilaa pohtia ja ihmetellä uskon ja elämän kysymyksiä. Usko Jeesukseen vaikuttaa ajatuksissamme, sanoissamme ja teoissamme sekä ohjaa valintojamme. Jumalan siunausta pyytäen jätämme itsemme ja tehtävämme hänen varaansa. 

”Yhesä”

Seurakuntamme toiminta on monipuolista ja kaikenikäisiä varten. Toimimme mutkattomasti yhdessä paikallisten yhteisöjen kanssa vahvistaen erilaisia vapaaehtoistyön muotoja. Suunnittelemme, kehitämme ja toteutamme tavoitteitamme yhdessä. Iloitsemme toistemme onnistumisista. Seurakunta on myös levon ja rauhoittumisen paikka, johon on hyvä tulla ja jossa on hyvä olla. Iloitsemme kasteen lahjasta, joka liittää meidät osaksi Jumalan perhettä. Yhteinen rukous ja messu kutsuu ja rohkaisee jokaista löytämään luonteva paikka seurakunnassa.