Ennen hautajaisia

Läheisen kuoleman jälkeen omaisten on huolehdittava lyhyen ajan kuluessa monista hautaukseen liittyvistä tehtävistä. Seurakunta haluaa olla apuna ja tukena näissä järjestelyissä. Seuraavat asiat hoidetaan ennen hautajaisia.

Suruliputus

Kuolinpäivänä vainajan kotitalon lippu pidetään puolitangossa vuodenajan mukaisesti liputusajan loppuun. Usein myös työikäisen vainajan työpaikalla liputetaan. Mikäli liputusaika jää kuolinpäivänä lyhyeksi, suruliputus siirretään seuraavaan päivään. Suruliputuksessa Suomen lippu nostetaan puolitankoon viemällä lippu ensin ylös ja laskemalla se sitten kolmanneksen verran alaspäin niin, että lipun alareuna asettuu salon puoliväliin.

Hautauspäivänä on tapana liputtaa vainajan kodissa ja muistotilaisuuspaikassa. Kotona suruliputetaan kello 8:sta alkaen. Siunaustilaisuuden päätyttyä lippu nostetaan ylös. Myös virallisena liputuspäivänä suruliputetaan.

Virsikirja kädessä.

Saattohartaus eli ulosveisuu

Läheisen kuoltua voidaan omaisten pyynnöstä viettää saattohartaus, jota kutsutaan myös ulosveisuuksi. Hartaus sisältää virsilaulua, raamatunlukua ja rukousta.

Rukoushetki pidetään vainajaa noudettaessa sairaalan kappelissa, Leporannan palvelukeskuksessa, Kälviän tapulissa tai vainajan kotona. Rukoushetken voi pitää sairaalapappi, seurakuntapappi tai joku seurakuntalainen.

Sanomakellot soitetaan kirkonkelloilla useimmiten vainajaa tapuliin tuotaessa. Kellojen soitolla kunnioitetaan vainajan elämää ja tiedotetaan kuolemasta. Kelloilla soitetaan vainajan ikä, vuosikymmenet ja vuodet. Myös sukupuoli kuuluu soitossa; naisille ikävuodet soitetaan heleällä kellolla ja miehille kumealla kellolla.

Hautauslupa

Hautaaminen edellyttää hautauslupaa. Kun ihminen kuolee sairaalassa tai muussa laitoksessa, omaiset saavat hautausluvan hoitohenkilökunnalta. Lääkäri todentaa aina kuoleman. Jos läheisesi on kuollut kotona, ota yhteys terveyskeskukseen hautausluvan saamiseksi. Hautauslupa toimitetaan seurakuntavirastoon tai suntiolle.

Lähiomainen saa halutessaan tiedon vainajan kuolinsyystä lääkäriltä tai Tilastokeskuksesta. Seurakunnalle ei tule tietoa kuolinsyystä.

Hautajaisjärjestelyt

Hautajaisjärjestelyt käynnistyvät asioimalla

seurakuntavirastossa, jossa sovitaan:
• hautaan siunaamisen aika ja paikka. Siunaaminen voi tapahtua kirkossa tai haudalla.
• siunaamisen toimittava pappi ja kanttori
• muistotilaisuuden pitopaikka
• ulosveisuun ajankohta ja paikka
• hautapaikka
• mahdollinen havutus

Vainajan omaiset keskustelevat papin kanssa ennen hautauspäivää vainajan elämästä ja hautajaisiin liittyvistä yksityiskohdista.

yksityisessä hautaustoimistossa, jossa:
• valitaan arkku tai uurna
• sovitaan vainajan kuljetuksesta. Vainajan katsomisesta omaiset sopivat hautaustoimiston kanssa.

Hautapaikka

Kokkolan seurakuntayhtymän ylläpitämä Kälviän hautausmaa sijaitsee osoitteessa Hautausmaantie 4.

Omaiset voivat valita, mihin hautausmaahan vainaja haudataan. Kokkolalainen voidaan haudata mille tahansa seurakuntayhtymän alueen hautausmaista riippumatta siitä, minkä Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnan alueella hän kuollessaan oli kirjoilla. Tietoja hautapaikoista ja niiden hinnoista saa täältä.

Hauta luovutetaan vain kuolemantapauksen yhteydessä. Haudassa voi olla 1-4 arkkuhautapaikkaa. Yhteen hautapaikkaan voidaan laskea viisi uurnaa.

Haudalla on hallinta-aika. Hautaoikeus luovutetaan 30 vuodeksi. Se alkaa haudan luovuttamista seuraavan kalenterivuoden alusta. Hautaoikeutta voi myöhemmin jatkaa. Haudalle tulee nimetä myös hautaoikeuden haltija. Seurakunta lähettää hautaoikeuden haltijan nimeämislomakkeen kotiin.

Seurakunta huolehtii haudan kaivuusta ja kunnostuksesta hautauksen jälkeen. Näistä seurakunta veloittaa voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Hautapaikka- ja hautausmaksut päätetään vuosittain.

Uutta hautapaikkaa hankittaessa voi paikkaa käydä etukäteen katsomassa hautausmaalla. Asiasta sovitaan suntion kanssa, p. 050 3147 520. 

Kuolinilmoitus.

Kuolinilmoitus

Läheisen kuolemasta voidaan ilmoittaa niin sanotulla kuolinuutisella sanomalehdessä. Omaiset voivat lähettää kuolinuutisen tiedot lehteen itse tai hautaustoimiston kautta.

Ennen hautausta julkaistavalla kuolinilmoituksella tiedotetaan kuolemasta ja esitetään kutsu siunaus- ja muistotilaisuuteen.

Ilmoitus on mahdollista julkaista myös hautauksen jälkeen, jolloin voidaan samalla kiittää osanotosta. Kaikki läheisen kuolemaan ja hautaukseen liittyvät ilmoitukset ovat omaisten omassa harkinnassa.

Kuolinilmoitukseen voi liittää raamatunlauseen.