Kaste

Minkä ikäisenä lapsi kastetaan?

Lapsi on rekisteröitävä kolmen kuukauden kuluessa syntymästä. Tämä tarkoittaa sitä, että kastetilaisuus tulisi pitää ennen kuin lapsi täyttää 3 kuukautta. Aikaraja ei kuitenkaan ole ehdoton. Kirkkojärjestyksen mukaan lapsi on kastettava ilman tarpeetonta viivytystä.

Minne otetaan yhteyttä kastetilaisuutta järjestettäessä?

Yhteyttä otetaan seurakuntavirastoon, jonne voi joko soittaa tai tulla käymään. Asiasta voi myös kysyä puhelimitse tai sähköpostilla seurakunnan papeilta.

Mitä asioita täytyy muistaa kastetilaisuutta järjestettäessä?

Seurakunta lähettää pian lapsen syntymän jälkeen vanhemmille kastetta koskevat asiakirjat ja informaatiokirjeen, josta käy ilmi kastetilaisuuden järjestämiseen liittyviä asioita. Tärkeintä kastetilaisuuden järjestämisessä on ottaa yhteyttä seurakuntaan seurakunnasta saapuneen kirjeen saamisen jälkeen.

Milloin kastetilaisuuden pappi/kanttori ottaa yhtettä?

Seurakunnan pappi ottaa yhteyttä sen jälkeen, kun kastetilaisuuden ajankohta on sovittu seurakunnan toimistosihteerin kanssa. Usein tämä tapahtuu samassa yhteydessä.

Voidaanko aikuinen kastaa?

Kyllä voidaan. Aikuiskasteen edellytyksenä on rippikoulun käyminen. Käytännössä aikuisrippikoulu toteutetaan yksilöidysti. Asiasta voi olla suoraan yhteydessä seurakunnan pappeihin.

Lisätietoja kasteesta