Uutislistaukseen

Siunaukset toimitetaan ensisijaisesti haudalla

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnissa hautausjärjestelyitä on jouduttu muuttamaan pandemia-aikana. Poikkeusoloissa seurakuntayhtymä noudattaa viranomaisten sekä kirkon linjauksia viruksen leviämisen ehkäisemiseksi.
Kirkkohallitus on ohjeistanut 25. maaliskuuta seurakuntia hautausten järjestämisessä koronavirus-epidemian aikana.
Kirkkohallituksen mukaan on varauduttava siihen, että kriittinen tekijä on työkykyisen henkilöstön riittävyys sairastumisten ja karanteenien vuoksi. Siksi Kirkkohallitus ohjeistaa toimiin, jotka tähtäävät työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen.

Seurakuntien ohella epidemialla on vaikutusta kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä paikkakunnilla toimivien hautaustoimistojen toimintakykyyn.
Yksi keskeinen Kirkkohallituksen esittämistä ohjeista onkin kylmäsäilytystilojen riittävyydestä huolehtiminen.

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnissa hautajaiset toimitetaan edelleen tarvittavaan tahtiin, eikä niitä suositella siirrettäväksi tulevaisuuteen. Syynä ovat muun muassa rajalliset kylmäsäilytystilat sekä henkilöstöresurssit.

- Siunaustilaisuus pidetään ensisijaisesti haudalla, ja suositus on, että haudalla voi olla läsnä maksimissaan kymmenen henkilöä. Lähiomaisille taataan kuitenkin läsnäolomahdollisuus. Hautauksissa lähtökohta on, että tilaisuus pidetään mahdollisimman pienenä, Kokkolan seurakuntayhtymän hautaustoimen päällikkö Janne Korkiakangas lisää.

Myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat ovat ohjeistaneet seurakuntia toimittamaan arkkuhautaukset ensisijaisesti haudalla.
Arkku voidaan kantaa hautausmaalle ja laskea hautaan ennen siunauksen toimittamista. Jos arkunkantajat poistuvat tehtävän suoritettuaan, heitä ei lasketa mukaan tilaisuuden osallistujamäärään. Siunaustilaisuuden järjestelyissä kunnioitetaan myös paikallisia käytäntöjä.

Siunaustilaisuus voidaan myös striimata, eli lähettää live-kuvaa tilaisuudesta esimerkiksi Facebookin välityksellä. Näin nekin omaiset, jotka eivät voi tulla siunaustilaisuuteen haudalle, pääsisivät osallistumaan siunaukseen.
Videon voi myös tallentaa ja katsella myöhemmin. Hautausjärjestelyistä huolehtivan henkilön ja seurakunnan tulee sopia striimaukseen liittyvistä käytännönjärjestelyistä etukäteen.

Omaisia kehotetaan myös siirtämään muistotilaisuuksia myöhempään ajankohtaan, jos mahdollista.

- Toistaiseksi muistotilaisuuksia ei järjestetä lainkaan seurakuntien tiloissa, koska tilaisuudet tarjoiluineen lasketaan ravintolatoiminnaksi. Catering-tarjoilun tilaaminen seurakuntayhtymältä on toistaiseksi mahdollista myös pandemia-aikana niin, että asiakas tilaa ja noutaa itse tarjoilun seurakuntayhtymän keittiöltä, Kokkolan seurakuntayhtymän palvelupäällikkö Mari Lehtiheimo sanoo.
Mikäli vainajan ulosveisuu pidetään, tulisi se pitää ulkona ja huomioida tässäkin mahdollisimman pieni osallistujamäärä.

15.4.2020 15.24